Podstawowe zasady segregowania odpadów

Segregacja odpadów to kluczowy element odpowiedzialnej gospodarki odpadami. Podstawowe zasady obejmują podział odpadów na różne kategorie: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady oraz odpady zmieszane. Każda z tych kategorii powinna być zbierana oddzielnie, aby umożliwić ich odpowiednie przetwarzanie i recykling. Ważne jest również, aby nie umieszczać odpadów niebezpiecznych, takich jak baterie czy leki, w zwykłych pojemnikach na odpady. Te specjalne odpady wymagają specjalnego traktowania i powinny być oddawane w odpowiednich punktach zbiórki.

Kubeł na śmieci i recykling

Co wyróżnia podstawowe zasady segregowania odpadów

Podstawowe zasady segregowania odpadów wyróżniają się swoją prostotą i uniwersalnością. Są one łatwe do zrozumienia i zastosowania w praktyce, zarówno dla domów jednorodzinnych, jak i dla dużych przedsiębiorstw. Dzięki nim, każdy z nas ma możliwość przyczynić się do ochrony środowiska i zasobów naturalnych. Dodatkowo, segregacja odpadów pozwala na ich efektywne wykorzystanie, poprzez recykling i odzysk surowców. Wyróżniają się one również tym, że są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i normami ekologicznymi.Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19). Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy? Są to: metale i tworzywa sztuczne, papier, a także opakowania szklane i odpady biodegradowalne. Niektóre gminy mogły zdecydować o konieczności rozdzielania szkła białego i kolorowego.
Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia.
Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), zorganizowanym przez gminę. Godziny otwarcia PSZOK-u możesz sprawdzić m.in. na stronie internetowej swojej gminy.
No dobrze, skoro segregowanie jest takie łatwe, to co należy zrobić z takimi odpadami jak np. karton po mleku? Czy należy wyrzucić go do pojemnika na papier, czy na aluminium, którym ten karton jest wyścielony od środka? Czy tłusty słoik po pulpetach wrzucać do szkła czy może do odpadów zmieszanych? A co z obierkami warzyw? Po kolei.
Karton po mleku to przykład opakowania wielo-materiałowego. Wyrzucamy je do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Z kolei opróżniony słoik po pulpetach powinniśmy wyrzucić do pojemnika na opakowania szklane. Nie szkodzi, że jest nieumyty. Zostanie umyty w sortowni.
Obierki warzyw i owoców najlepiej przeznaczyć na kompost. Jeśli nie masz przydomowego kompostownika, wyrzuć je do pojemnika na odpady biodegradowalne (BIO). Co ważne, ani szkła, ani plastiku czy metalu nie trzeba myć przed wyrzuceniem do pojemnika na odpady segregowane. Wystarczy je opróżnić. Surowce zostaną umyte na późniejszym etapie recyklingu, sortujmy je więc i wyrzucajmy do odpowiednich pojemników.

 

Podstawowe zasady segregowania odpadów na terenach Gmin:

Gmina Bledzew:

Segregacja odpadów na terenie Gminy Bledzew

Odpady wielkogabarytowe - Gmina Bledzew

Gmina Sulęcin:

Segregacja odpadów na terenie Gminy Sulęcin

Odpady wielkogabarytowe - Gmina Sulęcin

Prawidłowa segregacja