Wywóz odpadów

Jesteśmy odpowiedzialni za wywóz odpadów na terenie gminy Sulęcin. Nasza firma dba o to, aby odpady były zbierane regularnie i efektywnie, zgodnie z harmonogramem. Zajmujemy się zarówno odpadami komunalnymi, jak i selektywnie zebranymi. Naszym priorytetem jest utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, a także dbałość o środowisko naturalne. Działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, zapewniając bezpieczeństwo i higienę w procesie wywozu odpadów.

Wywóz odpadów

Co wyróżnia naszą usługę wywozu odpadów?

Nasza usługa wywozu odpadów wyróżnia się przede wszystkim regularnością i punktualnością. Dzięki doświadczeniu i profesjonalizmowi naszego zespołu, jesteśmy w stanie zapewnić sprawną i terminową realizację zadań. Ponadto, dbamy o to, aby proces wywozu odpadów był jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców. Stosujemy nowoczesne metody i technologie, które pozwalają na efektywne i ekologiczne zarządzanie odpadami. Wszystko to sprawia, że nasza usługa wywozu odpadów jest nie tylko niezawodna, ale także przyjazna dla środowiska i mieszkańców.


Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Sulęcinie przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

  • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
  • Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sulęcin

 

właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego swoich posesji.

Wszystkie nieruchomości zamieszkałe na terenie Gminy Sulęcin wyposażono w pojemniki do gromadzenia odpadów.

Wywóz odpadów odbywa się wg określonego harmonogramu, a o ilości oraz pojemności pojemników decyduje Urząd Miejski w oparciu o zdeklarowaną liczbę osób w gospodarstwie domowym lub w przypadku spółdzielni/wspólnot mieszkaniowych w uzgodnieniu z ich zarządcami.

Nie ponosimy odpowiedzialności za czystość w miejscach usytuowania pojemników do gromadzenia odpadów!


Informacja dla wszystkich mieszkańców dotycząca wywozu nieczystości stałych !!!
W dniu wywozu zgodnie z harmonogramem dla poszczególnych gmin prosimy o wystawienie pojemników/ worków do segregacji do godziny 7:00 na chodnik lub pobocze ulicy/drogi w sposób nie zagrażający ruchowi publicznemu osób i pojazdów.
Pojemnik powinien być usytuowany w łatwo dostępnym i widocznym miejscu zapewniając dogodny dojazd specjalistycznych pojazdów. Jeżeli ustalony dzień wywozu przypada w dzień ustawowo wolny od pracy oraz w przypadku awarii sprzętu lub innych zdarzeń losowych wywóz odpadów odbędzie się w dniu następującym po tym dniu roboczym.