Administracja i utrzymanie cmentarza

Z dumą zarządzimy i utrzymujemy lokalny cmentarz. Nasza misja to zapewnienie godnego miejsca odpoczynku dla zmarłych, a także komfortu i spokoju dla odwiedzających. Zajmujemy się zarówno codziennym utrzymaniem terenu cmentarza, jak i jego administracją. Nasze usługi obejmują konserwację grobów, utrzymanie zieleni, a także organizację i koordynację pogrzebów. Działamy z szacunkiem i empatią, zawsze pamiętając o godności tego miejsca.

Cmentarz

Co wyróżnia naszą administrację i utrzymanie cmentarza

Nasza administracja i utrzymanie cmentarza wyróżnia się profesjonalizmem, dbałością o szczegóły i głębokim szacunkiem dla zmarłych i ich rodzin. Zawsze staramy się, aby nasz cmentarz był miejscem spokoju i refleksji. Nasz zespół składa się z doświadczonych pracowników, którzy z pasją podchodzą do swojej pracy. Dzięki temu, cmentarz zawsze jest w doskonałym stanie, a procesy administracyjne przebiegają sprawnie i bezproblemowo. Ponadto, oferujemy pełne wsparcie dla rodzin w trudnych chwilach, pomagając w organizacji pogrzebów i dbając o groby bliskich.


Sulęciński Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Sulęcinie niniejszym informuje, że zgodnie z umową zawartą z Gminą Sulęcin administruje wszystkimi cmentarzami zlokalizowanymi na terenie gminy. W związku z tym wszelkie formalności związane z użytkowaniem cmentarzy należy załatwiać w biurze obsługi klientów w siedzibie firmy przy ulicy Chrobrego 3 w Sulęcinie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Opłaty cmentarne pobierane są w kasie Spółki od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 - do 14:00.

Cennik opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Sulęcin
Podstawa prawna: Zarządzenie nr SO.0050.51.2011 Burmistrza Sulęcina z dnia 30.05.2011 r. z późniejszymi zmianami.
Administrator informuje, że wszelkie czynności podjęte na cmentarzach gminnych bez uzgodnienia,w szczególności:

  • wybór miejsca pochówku;
  • wykopanie mogiły;
  • wszelkie prace kamieniarskie (postawienie/wymiana pomnika, zagospodarowanie terenu wokół grobu);
  • ustawienie ławki;
  • samowolny wjazd pojazdami mechanicznymi zostaną potraktowane jako naruszenie obowiązujących przepisów. Osoby, które naruszą przepisy zostaną pociągnięte do odpowiedzialności karnej.

GMINNE CMENTARZE KOMUNALNE OTWARTE SĄ DLA ODWIEDZAJĄCYCH BEZ OGRANICZEŃ.

ZAKŁADY POGRZEBOWE I KAMIENIARSKIE MOGĄ WYKONYWAĆ SWOJE CZYNNOŚCI W DNI POWSZEDNIE W GODZINACH PRACY ADMINISTRATORA PO WCZEŚNIEJSZYM ZGŁOSZENIU.

WYKONYWANIE CZYNNOŚCI NA CMENTARZACH W INNYCH TERMINACH JEST MOŻLIWE TYLKO ZA PISEMNĄ ZGODĄ ADMINISTRATORA.